Scientific Committee


Chair
Dr. Naveen Salins
Prof & Head,
Department of Palliative Medicine and Supportive Care,
Kasturba Medical College, Manipal
Vice-Chair
Dr. Anuja Damani
Associate Professor,
Department of Palliative Medicine and Supportive Care,
Kasturba Medical College, Manipal
Track 1: Neurology Palliative Care
Organizing Committee


Dr. Roop Gursahani
Dr. Rajinder Dhamija
Dr. Viraj Sanghi
Dr. Prafulla Shembalkar
Dr. Mamatha Bhushan Singh
Track 2: Nephrology Palliative Care
Mentors


Dr M. K. Mani
Prof. Vivekanand Jha
Prof. Narayan Prasad
Dr H. Sudarshan Ballal
Prof. M Sreelatha
Dr. Sundar Sankaran
Dr. Srinagesh Simha
Dr. M. R. Rajagopal
Prof Georgi Abraham
Prof Ashok L Kripalani
Prof Sivakumar Vishnubhotla
Prof K. L. Gupta
Prof Gurudev K. C.
Dr Sushma Bhatnagar
Prof Renuka S
Dr Aravind C
Scientific Committee


Dr Nandini Vallath
Dr Gayatri Palat
Dr Seema R Rao
Dr Ranjit Ramachandran
Dr Avinash Tiwari
Dr Ravindra Prabhu
Prof Mahesha E
Prof Prashanth Kedlaya
Prof Brig Anantharam Jairam
Dr Rajeeva Lochana Parthasarathy
Organizing Committee


Prof Shankar Prasad N
Prof Dharshan Rangaswamy
Prof Tukaram Jamale
Dr Vishwanath Siddini
Dr Sanjay Srinivasa
Prof Manjunath Shetty
Dr Pankaj Singhai
Dr Khushboo Dubey
Dr Sreehar C.G.
Dr. Anuja Damani
Registration/Reception Committee


Dr. Mohan V Bhojaraja
Dr. Shashank Dhareshwar
Ms. Manisha Mary Marshal
Ms. Anu Abraham
Social/Media Committee


Dr. Girish M. S.
Dr. Divya Bajpai
Dr. Mythri Shankar
Track 3 – Cancer Palliative Care
Organizing Committee


Dr. Jayita Deodhar
Dr. Vidya Viswanath
Dr. Raghu S Thota
Dr. Hasmukh Jain
Track 4 – Respiratory Palliative Care
Organizing Committee


Dr. Sujeet Rajan
Dr. RajamIyer
Track 5 – ICU Palliative Care
Organizing Committee


Dr. R. K. Mani
Dr. Shivkumar Iyer
Dr. Rajesh Mohan Shetty
Dr. Rutula Sonawane
Dr. Shwetapriya Rao
Dr. Krithika S Rao
Dr. Sunil Karanth
Dr. Vishal Shanbhag
Ms. Archana Ganesh
Track 6 – Cardiology Palliative Care
Organizing Committee


Dr. Sushma Bhatnagar
Dr. Anuja Pandit
Dr. Puneet Rathore
Pre-conference Committee
Organizing Chairperson


Dr. Jenifer Jeba (Chair)
Prof & Head,
Department of Palliative Medicine, CMC, Vellore
Members


Dr. Lulu Mathew
Dr. Anjum Khan Joad
Sister Alice Stella
Committee for Abstracts and Posters
Organizing Chairperson


Dr Raghavendra Ramanjulu
Lead Consultant,
Palliative Medicine and Rehabilitative Services,
Aster CMI, Bengaluru
Members


Dr Jayita Deodhar
Dr Gayatri Palat
Dr Lulu Mathews
Dr Roop Gursahani
Dr Priyadarshini Kulkarni
Dr Rakesh Garg
Dr Nishkarsh Gupta
Dr Mayank Gupta
Dr Arunagshu Ghoshal
Ms Anu Savio Thelly
Dr Pankaj Singhai
Dr Gaurav Channa
Dr Megha Prurti
Dr Saurabh Joshi
Dr Srikanth Atreya